S Dienstverlening
’t Gebint 7
9472 WS Zuidlaren
tel: 050 - 4094060
06 - 55817215
fax:050 - 4094060
(eerst even bellen s.v.p.)
email info@sdienstverlening.nl

S DIENSTVERLENING

 Administratieve ondersteuning op maat

Wie zijn wij

S dienstverlening is een man-vrouw firma zonder personeel. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van administratieve dienstverlening. We streven naar een laagdrempelig, persoonlijk contact met de ondernemer om hem of haar zoveel mogelijk administratieve taken uit handen te nemen. U bepaalt daarbij wat u zelf wilt doen en wat u uitbesteedt. Ondersteuning op maat dus.

Voor specifieke vraagstukken of werkzaamheden maken wij gebruik van externe deskundigheid. De gedachte hierachter is dat u alleen betaald voor wat u nodig hebt. Op deze manier beperken wij onze overhead en zijn we in staat om een voordelig tarief te hanteren.
Veelal werken we op locatie bij de cliënt, daar is alle informatie aanwezig en informeel overleg gemakkelijk.

Laat ons doen waar wij goed in zijn, dan kunt u doen waar u goed in bent.

S DIENSTVERLENING

Administratieve ondersteuning op maat



Wat doen wij

Onze werkzaamheden verrichtten wij voor zowel het kleinbedrijf als het middenbedrijf. Of u nu starter bent, of het type van de "schoenendoosadministratie" of een volledig bijgewerkte en ingevoerde administratie aanlevert, wij zorgen dat het in orde komt.

Misschien zoekt u alleen iemand die uw jaarrekening samenstelt? Of hebt u juist behoefte aan een administrateur voor één of meer dagdelen per week? Iemand die de hele papierwinkel periodiek bijwerkt? Vanuit praktisch oogpunt wordt dan meestal op locatie gewerkt.

Wij kunnen u bij alle werkzaamheden ondersteunen.
De diensten die wij bieden omvatten ondermeer:
In feite is in overleg elke taak en/of combinatie van taken mogelijk. ? Ondersteuning op maat!

S DIENSTVERLENING

Administratieve ondersteuning op maat



Waarom S dienstverlening voor u?
Misschien omdat...
of omdat u boekhouden gewoon niet leuk vindt!


Tarieven

Ons beleid is om vooraf afspraken te maken over de te verrichtten werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. Dit voorkomt onnodige misverstanden of ergernissen.

Vooraf zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden waaruit moet blijken welke diensten u wilt uitbesteden. Op basis hiervan zullen wij u een offerte toesturen. Uiteraard is dit kosteloos.


S DIENSTVERLENING

Administratieve ondersteuning op maat



Contact

Hebt u het idee dat wij misschien wel een goede partner voor u zouden kunnen zijn? Neem dan eens contact met ons op. Na een goed gesprek en een kop koffie weet u vast meer. Om de kosten hoeft u het niet te laten, de enige investering is wat tijd.


S Dienstverlening
’t Gebint 7
9472 WS Zuidlaren
tel 050-4094060
06-55817215
fax 050 - 4094060 (eerst even bellen s.v.p.)
email info@sdienstverlening.nl